Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie szkoły – od 5 lipca 2022 r. od godziny 12.00. 

5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Dane do logowania przekazuje dyrektor szkoły.

Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym  (23 sierpnia br., wtorek, godz. 09:00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br. Warunkiem przystąpienia jest złożenie w kancelarii szkoły oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.