W kończącym się właśnie roku szkolnym nasza szkoła realizowała działania ekologiczne starając się o certyfikat Zielonej Flagi. Podsumowaniem tych działań było stworzenie przez uczniów realizujących projekt EKO-KODEKSU. Mamy nadzieję, że również pozostali uczniowie naszej szkoły wprowadzą te zasady w życie, aby być jeszcze bardziej EKO.