Spotkanie uczniów ZSE-U w Rybniku z Heraklitem z Efezu w wiedeńskiej firmie LKW Walter…

22 czerwca 2022 r. skoro świt uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno Usługowych w Rybniku wyruszyli do Wiednia, by już o 9.00 rano przekroczyć progi wiedeńskiego przedsiębiorstwa specjalizującego się w organizowaniu międzynarodowego transportu. Prezentacja filmu i prelekcja w sali konferencyjnej firmy, odwiedzenie wybranych działów, możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z przedstawicielami partnerskich firm, rozmowy z pracownikami uświadomiły im, jakie umiejętności i cechy osobowości są pożądane na współczesnym europejskim rynku pracy. Kiedy spotkali się z absolwentką szkoły –Lidką Kciuk, która od kilku lat pracuje w LKW Walter, nabrali przekonania, że im też może się udać, ale trzeba działać już dziś. Dlatego też niektórzy z nich przystąpili do pierwszej w życiu rozmowy kwalifikacyjnej – przeprowadzonej w języku niemieckim!

Organizatorzy wyjazdu – pani dyrektor Katarzyna Sładczyk i pani Agnieszka Klich – zadbały też o dostarczenie uczniom przeżyć estetycznych, bo czerwcowe popołudnie spędzili oni w centrum Wiednia, podziwiając pod kierunkiem przewodnika zabytki tego europejskiego miasta.

Wizyta w stolicy Austrii przekonała rybnicką młodzież, że misja LKW Walter wyrażona w słowach Heraklita z Efezu „panta rhei” trafnie charakteryzuje nie tylko płynny przewóz ładunków, ale przede wszystkim ilustruje ważną cechę współczesnego świata – jego różnorodność i nieustanną zmienność. Wiedzą już na pewno, że mogą zmieniać swoje życie i samodzielnie kształtować zawodową karierę! Może rozpoczną ja od odbycia praktyk czy staży zawodowych w  LKW Walter…