Rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 1 września 2022 r. (czwartek) według następującego harmonogramu: 

Klasy pierwszegodz. 9.00 – spotkanie uczniów klas pierwszych  w auli szkolnej z dyrekcją szkoły, ślubowanie klas pierwszych, przedstawienie wychowawców oraz przydział do klas.

Klasy drugie i trzeciegodz. 8.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach wskazanych w harmonogramie

Klasy czwartegodz. 9.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach wskazanych w harmonogramie

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września 2022 r. (piątek) w kościele św. Jadwigi o godz. 8.00