Certyfikaty egzaminów zawodowych sesji lato 2022r.  można odbierać u wychowawców klasy od 8 września 2022 r. Absolwenci odbierają świadectwa i certyfikaty w sekretariacie uczniowskim.

W przypadku konieczności ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji Lato 2022 należy złożyć deklarację przystępowania do egzaminu na sesję Zima 2022 do 15 września 2022 r.  Deklaracje  należy pobrać ze strony OKE Jaworzno (https://oke.jaworzno.pl) z zakładki Wnioski i druki/ Egzamin zawodowy, wypełnić i podpisać druk a następnie dostarczyć gabinetu zastępców dyrektora.