Od 9 września 2022 r. w sekretariacie uczniowskim można odbierać świadectwa dojrzałości po egzaminie maturalnym w sesji poprawkowej 2022 r.