9 listopada odbyły się zawody szkolne Olimpiady Statystycznej, w której wzięło udział 13 uczniów z klasy II TBP, III TBC oraz IV TB, do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Natalia Lewandowska z klasy III TBC, Klaudia Leśnik i Franciszek Podleśny z klasy IV TB. Uczniowie w czasie zawodów rozwiązywali indywidualnie trzyczęściowy test z zakresu ekonomii, statystyki, wiedzy o społeczeństwie szeroko pojętej ekologii.  Wszyscy uzyskali dyplomy uczestnictwa w zawodach szkolnych. 

Wszystkim uczestnikom olimpiady gratulujemy a uczniom, którzy przeszli do etapu drugiego życzymy kolejnych sukcesów.