W listopadzie klasa 1 TRP jako inicjator wraz z klasą 4 TBP pod opieką wychowawców wzięły udział w międzynarodowej akcji pt. Pola Nadziei – propagującej działalność hospicjów na świecie. Akcja Pól Nadziei organizowana była na terenie naszego miasta przez Hospicjum Domowe im. o. R. Kalinowskiego w Rybniku.

W ramach akcji klasy a tym samym szkoła ZSE-U otrzymała 50 cebulek żonkili.

Obie klasy wspólnie wraz z wychowawczyniami jednego dnia przygotowały teren pod sadzenie a kolejnego dnia zasadziły cebulki żonkili. Klasy wykazały się sporym zaangażowaniem i wiedzą o ogrodnictwie. Działając jednocześnie w szczytnym celu. Uczniowie odbyli również na swoich lekcjach wychowawczych pogadankę nt. działalności hospicjów i znaczeniu pól nadziei.

Hospicjum przekazało tabliczkę, którą umieszczono wśród zasadzonych żonkili.

Na wiosnę, gdy zakwitną dołączymy kolejne zdjęcia 🙂

Hospicjum rocznie rozdaje łącznie ok 4000 żonkili w Rybniku. Teraz na terenie naszej szkoły jest mała cząstka z nich informująca o tak istotnych kwestiach jak działalność hospicjów na świecie.

Akcja odbyła się pod patronatem szkolnego Koła Wolontariatu.