25 listopada br. z rąk  Śląskiego Wicekuratora Oświaty w Katowicach – pana Dariusza Domańskiego w obecności dyrektora Delegatury KO w Rybniku – pana  Ireneusza Komorowskiego oraz przedstawicieli władz samorządowych nasi najlepsi uczniowie – Paweł Sulewski – 4 TBP  oraz Tatiana Jędrzejczyk – 4 TH otrzymali

Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Gratulujemy im tego zaszczytnego wyróżnienia i życzymy kolejnych  sukcesów !

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest przez Premiera uczniowi danej szkoły na okres jednego roku szkolnym. Uhonorowany jest nim uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem z najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy i uzyskuje w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.