Rozstrzygnięto konkurs pt. CZYTANIE DLA POKOJU, na pracę plastyczną wyrażającą sprzeciw wobec wojny, agresji i nietolerancji.

I miejsce – Nikola Kozioł klasa 1 TŻP,

II miejsce – Karolina Rojek klasa 3TRP,

III Miejsce – Sandra Szlachta klasa 2 TRP.

Prace oceniało jury w składzie:

Pani Weronika Hluchnik – artysta plastyk i nauczyciel przedmiotów reklamy,

Pani Agnieszka Agnieszka Piotrowska-Do – nauczyciel-bibliotekarz,

Pani Agnieszka Szostek-Wilkoń – nauczyciel-polonista.

Dziękujemy za prace pełne wrażliwości i kreatywności.