13 marca uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w wykładzie pracownika rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr Ewy Wójcik na temat „XXI Century Skills”.  

Wykład został przeprowadzony w j. angielskim, a uczniowie poznali m.in. wpływ kolejnych rewolucji przemysłowych na rynek pracy oraz oczekiwania pracodawców w stosunku do kompetencji pracowników w trakcie obecnie trwającej piątej rewolucji.  

Prelegentka poruszyła zagadnienia dotyczące rosnącej w gospodarce roli usług, które wymagają szerokiego spektrum umiejętności „miękkich” pracowników tego sektora. Te ostatnie zostały także omówione w kontekście kształtowania ścieżki kariery, samorozwoju i wzmacniania potencjału zawodowego we wszystkich sektorach. 

W trakcie wykładu uczniowie poznali innowacyjne rozwiązania, takie jak sztuczna inteligencja, stosowane w procesie rekrutacji.  

Świadomość rosnącego znaczenia kapitału intelektualnego oraz współczesnych trendów na rynku pracy jest niezbędna, aby dokonać wyboru kariery zawodowej w najbliższej przyszłości 

Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w Kongresie Młodych Ekonomistów, który zostanie zorganizowany już w maju 2023 r. w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/filia-w-rybniku/kongres-mlodych-ekonomistow-congress-of-young-economists.html