W ramach kampanii GMW uczniowie naszej szkoły biorą udział w cyklu webinariów pod hasłem: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość) prowadzonych przez prelegentów UKNF. Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych. GMW jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo zdobywały wiedzę, nabywały umiejętności, a także kształtowały postawy oraz zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.