28 kwietnia 2023 roku pożegnaliśmy na uroczystej akademii tegorocznych absolwentów. W wystąpieniach przedstawicieli grona pedagogicznego, rodziców i uczniów zawartych było wiele słów wdzięczności oraz życzeń pomyślnego realizowania przez absolwentów życiowych ambicji oraz osiągania zawodowych celów. Absolwenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wyróżnili się zaangażowaniem w aktywność społeczną bądź odnieśli sukcesy w konkursach, olimpiadach czy zawodach sportowych, zostali szczególnie docenieni i nagrodzeni. Tytuł najlepszego absolwenta został przyznany Tatianie Jędrzejczyk  z klasy 4 TH. Uczniowie młodszych klas przygotowali część artystyczną pod kierunkiem pani A. Piotrowskiej – Do.

Gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia w realizacji dalszych planów