Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła została laureatem 9 edycji konkursów pn„Zielona Pracownia_Projekt_2023” oraz „Zielona Pracownia 2023”, zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Głównym celem Programu „Zielona Pracownia” jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży– stąd dotacje wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku uzyskał dofinansowanie na realizację projektu: „Zielona Pracownia w ZSE-U w Rybniku – E-koło” wysokości 48 000,00 zł. W pierwszej części konkursu został również nagrodzony projekt pracowni w wysokości 12 000,00 zł. Czyli łącznie uzyskaliśmy 60 000,00 zł na utworzenie nowoczesnej i w pełni wyposażonej pracowni przyrodniczej.

W czasie uroczystej gali laureatów, która odbyła się czerwca na Zamku w Ogrodzieńcu, dyrektor szkoły pani Katarzyna Sładczyk, odebrała od prezesa WFOŚiGW w Katowicach – Tomasza Bednarka, symboliczny dyplom potwierdzający dofinansowanie. W plenerowej gali udział wzięli również: pani Justyna Nocoń – koordynator projektu oraz uczniowie: Patrycja Zientek z klasy 4TBP, Julia Remiorz z klasy 4TCR, Anna Balon i Oliwia Pyszny z klasy 2TBP oraz Wiktoria Grelich i Jakub Kilis z klasy 1TGP.

Dzięki dofinansowaniu w naszej szkole powstanie nowoczesna pracownia przyrodnicza, która wyposażona będzie w najlepszej jakości pomoce naukowe z dostępem do nowoczesnych technologii. Zielona pracownia będzie służyć rozbudzaniu ciekawości poznawczej u uczniów, ich kreatywnemu rozwojowi oraz stosowaniu w praktyce zdobytych wiadomości i umiejętności. Sala zostanie wyremontowana i uzyska zupełnie nowy wygląd, którego motywem przewodnim będzie rower – „koło”. Przed nami pracowite wakacje, aby w nowym roku szkolnym móc uczyć się w nowej i pięknej pracowni.