19 czerwca w Domu Kultury w Chwałowicach odbyła się uroczystość, podczas której wyróżnieni zostali najzdolniejsi uczniowie rybnickich szkół. Tytuł „Rybnickiego Prymusa” przyznawany jest na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 324/2019. W ten sposób wyróżniani są uczniowie, którzy mają wybitne dokonania w nauce, sporcie albo wybitne osiągnięcia artystyczne. To tytuł m.in. dla laureatów i finalistów konkursów czy olimpiad przedmiotowych. Laureaci muszą też mieć bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania. Kandydatów do uzyskania tytułu zgłaszają rybnickie placówki oświatowe.

Mamy zaszczyt poinformować, że w gronie tym znalazł się uczeń klasy III TBC Mateusz Latosiński, o którym już było głośno na stronie naszej szkoły. Gratulujemy.