Badania lekarskie dla kandydatów do klas pierwszych przeprowadzane są w przychodni:

Korporacja Medyczna KMK Spółka z o. o.

44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 54

tel. 32 739 16 34

tel. 32 739 16 35,

według wskazanego na skierowaniu terminu i godzinie.