W zakładce uczniowie/wykaz podręczników zostały opublikowane aktualne zestawy obowiązujących podręczników. Informujemy jednocześnie, że we wrześniu w bibliotece szkoły zostanie zorganizowany dla naszych uczniów komis używanych podręczników.