Rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 4 września 2023 r. (poniedziałek) według następującego harmonogramu: 

Godz. 8.00 – spotkanie uczniów klas drugich i trzecich  z wychowawcami klas w salach wskazanych w harmonogramie

Godz. 9.00 – Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny w Kościele św. Jadwigi

Godz. 10.00 – spotkanie uczniów klas pierwszych w auli szkolnej z dyrekcją szkoły, ślubowanie klas pierwszych, przedstawienie wychowawców oraz przydział do klas.

Godz. 10.00 – spotkanie uczniów klas czwartych i piątych z wychowawcami klas w salach wskazanych w harmonogramie