Certyfikaty oraz świadectwa egzaminów zawodowych sesji Lato 2023 r.  można odbierać od 8 września 2023 r.  w sekretariacie uczniowskim.

W przypadku konieczności ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji Lato 2023 należy złożyć deklarację przystępowania do egzaminu na sesję Zima 2024 do 15 września 2023 r.  Deklaracje  należy pobrać ze strony OKE Jaworzno (https://oke.jaworzno.pl) z zakładki Wnioski i druki/ Egzamin zawodowy, wypełnić i podpisać druk a następnie dostarczyć gabinetu zastępców dyrektora.