Z przyjemnością informujemy, że 2 października 2023 r. rozpoczynamy w naszej szkole nowy projekt 2022-1-PL01-KA122-VET-000070771 „Learn more, work better” realizowany w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Projekt ma na celu rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych i językowych młodzieży nabytych w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji miękkich wśród uczestników projektu, a także edukację cyfrową, ekologiczną oraz europejską.

W ramach projektu odbędą się zagraniczne praktyki w Szwecji i Hiszpanii (Teneryfa) dla uczniów klas IV w zawodach technik logistyk, technik reklamy, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniów chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do składania zgłoszeń. Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie szkoły w zakładce projekty.

 

Projekt “Learn more, work better” o nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000070771 realizowany w ramach projektu  “Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  jest  współfinansowany  ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.