Ekonomik partnerem Centrum Informacji Księgowej

W październiku nasza szkoła podjęła współpracę z Centrum Informacji Księgowej i została wpisana na listę szkół współpracujących z C.I.K. Celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów klas piątych kierunku: Technik ekonomista i Technik rachunkowości. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów online, zaświadczenia uczestnictwa w zajęciach, dostępu do egzaminu C.I.K. oraz materiału przygotowawczego do niego.

Po zdanym egzaminie uczniowie mogą także otrzymać Certyfikat Księgowy C.I.K. na preferencyjnych warunkach oraz zostać wpisanym na listę C.I.K.