Nie MÓW nikomu, co się dzieje w domu.

W poniedziałek Rada Młodzieżowa zorganizowała interaktywne spotkanie dla wybranych klas I i II poświęcone zagadnieniu przemocy w rodzinie. Karolina – autorka pomysłu- wyreżyserowała scenkę i następnie omówiła ją w kontekście różnych rodzajów przemocy,  wyświetliła ciekawą prezentację oraz przeprowadziła quiz wśród zebranych. Audytorium aktywnie zaangażowało się w działania na scenie. Należy pamiętać, że problem przemocy jest zawsze aktualny i trzeba być wrażliwym na krzywdę innych.