Wspólnie z Natalią Lewandowską z klasy IV TBC cieszymy się z jej sukcesu. Uczennica w dniach od 14-15 grudnia brała udział w Finale IX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich w Krzyżowej koło Świdnicy.

Dzięki swojej systematycznej pracy i sukcesowi Natalia, jako finalistka Olimpiady, zwolniona zostaje z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie EKA 05 który będzie zdawała w V klasie. GRATULUJEMY!