Mieszkańcy Rybnika wiedzą, że od lat ekonomik nazywany jest kuźnią talentów. Tym razem młodzież klas technik reklamy rozwijała swoje umiejętności plastyczne, biorąc udział w warsztatach street art. Realizatorami projektu było stowarzyszenie STREFA WzW, WOLNYCH Z WYBORU przy współpracy MDK w Rybniku. Efekty pracy warsztatowej można podziwiać podczas szkolnej wystawy w pionie A. Zaś na korytarzu nierzadko spotykamy młodych artystów.