W dniu 24 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej. Celem tego wydarzenia było przybliżenie uczniom tematyki związanej z hazardem, jego konsekwencjami a także tematyki związanej z podatkami i prowadzeniem działalności gospodarczej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas technik ekonomista oraz rachunkowości.