26 stycznia grupa uczniów z klas 2TGP, 2TŻP i 3TGP uczestniczyła w XIII Ogólnopolskiej Nocy Biologów na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia były „Tajemnice życia – od komórki do biosfery”.

Noc Biologów jest niepowtarzalną okazją do poznania zasad pracy w laboratoriach, ich wyposażeniem, a także z tematyką i wynikami prowadzonych na Wydziale badań. Uczniowie wzięli udział w wykładzie pana dr Piotra Siupki pt.” Bakterie wymykające się definicji”, podczas zajęć laboratoryjnych wykonali proste barwienia histologiczne tkanek zwierzęcych, które później zostały poddane analizie w mikroskopie świetlnym i fluorescencyjnym. W trakcie warsztatów botanicznych samodzielnie wykonali i obserwowali preparaty przeżyciowe organów roślin.

Noc Biologów to wydarzenie, które odbywa się raz w roku na wszystkich wydziałach biologii uczelni wyższych w Polsce.