Od poniedziałku do piątku (25-27 marca) w naszej społeczności szkolnej przeżywaliśmy wyjątkowy czas rekolekcji. W tym roku czas ten oparty był na 3 filarach: Słowie, Modlitwie, Eucharystii. Pierwszego dnia zastanawialiśmy się nad siłą słowa, które jest nośnikiem poznania siebie, świata wokół nas oraz świata nadprzyrodzonego. Wtorek przebiegł pod znakiem modlitwy i to w wymiarze zdecydowanie praktycznym. Tego dnia gościliśmy wieloosobowy zespół muzyczny tworzony przez uczniów rybnickich szkół. Cały kościół wypełnił się muzyką (głośną!) i modlitwą. Zwieńczeniem czasu rekolekcji była środowa Eucharystia. Rekolekcje przygotował i poprowadził ks.Marek Duda.