W rankingu technikum 2024 roku, zorganizowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 1499 placówek, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Przy kompilowaniu rankingu techników brano pod uwagę różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i wszechstronne podejście. Analizowano wyniki egzaminów maturalnych, osiągnięcia w egzaminach zawodowych oraz udział w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych. Ponadto uwzględniono również wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) za lata 2021-2023.

Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w mieście.

Zobacz ranking techników: https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/technika