Nim zakwitły kasztany i nastał czas matur, pożegnaliśmy absolwentów klas V. 26 kwietnia rozpoczął się uroczystą mszą świętą, a następnie w auli szkoły odbyło się oficjalne wręczenie nagród i świadectw. Pani Dyrektor osobiście pogratulowała każdemu uczniowi. Tytuł Najlepszego Absolwenta, a zarazem Indywidualności ZSE-U, otrzymał Paweł Sulewski – absolwent zawodu technik ekonomista. Wydarzenie uświetniły przemówienia pani dyrektor, przedstawicieli Rady Rodziców, samorządu uczniowskiego wychowawców klas kończących szkołę oraz program artystyczny prezentujący występy wokalne oraz udramatyzowane scenki z „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.
Absolwentom życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych oraz zrealizowania edukacyjnych i zawodowych planów!