Z radością informujemy, że Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku otrzymał Akredytację w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w akcji 1 programu Erasmus+. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z organizacją praktyk zagranicznych dla naszych uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli. Wniosek akredytacyjny Ekonomika został wysoko oceniony i nasza szkoła, jako jedna z nielicznych w kraju, otrzymała Akredytację Erasmus +.