Absolwenci szkoły, którzy zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sesji ZIMA 2024 mogą odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sekretariacie uczniowskim od dnia 24.05.2024r. od godz. 12.00