Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024, dzień 31 maja 2024 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla klas technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.