Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024, dni: 6 czerwca 2024 r. oraz 7 czerwca 2024 r.  są  dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.