Grupa uczniów w zawodach technik logistyk i technik reklamy realizująca praktykę w Malmo w ramach projektu  „Learn more, work better” z programu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 doskonali swoje umiejętności zawodowe i językowe w szwedzkich przedsiębiorstwach. W czasie wolnym poznaje kulturę i życie w Szwecji zwiedzając uniwersyteckie miasteczko Lund i wielokulturowe Malmo. Podczas wycieczki zorganizowanej przez szwedzkiego koordynatora, uczniowie mieli możliwość podziwiać niesamowitą przyrodę rezerwatu Kullaberg. Grupa bierze również udział w ciekawych aktywnościach sportowo – rekreacyjnych takich jak: BBQ i kręgle.