Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości 09 lipca 2024 r. w godzinach 10.00 – 15.00 oraz w kolejnych dniach w godzinach pracy kancelarii szkoły.