Wskazówki postępowania dla rodziców

Informacja dla rodziców

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli