REGULAMIN TURNIEJU Z ZEUSEM

ORGANIZATORZY

Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, z siedzibą przy ulicy św. Józefa 30, tel.(32)42-23-663

TERMIN I MIEJSCE

25 maj 2018 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. Turniej przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum klasy trzeciej.
 2. Turniej ma charakter międzyszkolny i trwa 1 dzień.
 3. Turniej jest formą rywalizacji zespołów w konkursach dotyczących następujących zawodów: ekonomista, handlowiec, logistyk, kucharz, hotelarz, organizacja reklamy.
 4. Udział w konkurencjach oceniany będzie przez jury powołane przez organizatora.

CELE TURNIEJU:

 • pomoc uczniom szkół gimnazjalnym w wyborze przyszłego zawodu – doradztwo zawodowe;
 • poznanie przez uczniów ich predyspozycji zawodowych;
 • rozwijanie współzawodnictwa wśród uczniów szkół gimnazjalnych;
 • rozwijanie wśród uczniów motywacji do samodoskonalenia oraz zdrowej rywalizacji;
 • zainteresowanie młodzieży terminami, wiadomościami i problemami ekonomicznymi;
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów;
 • rozwijanie pasji, zainteresowań i uzdolnień kulinarnych oraz sportowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W turnieju mogą brać udział uczniowie klas trzecich szkół gimnazjalnych.
 2. Z jednej szkoły do każdego konkursu może zgłosić się maksymalnie 2 uczestników. Z tym, że do każdego konkursu musi być zgłoszona inna para uczestników. Do konkursu sportowego musi się zgłosić 4 uczestników z jednej szkoły (drużyny mieszane).
 3. Zespoły z poszczególnych szkół wybierają konkursy i nazwy konkurencji, w których chcą rywalizować.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia uczestnictwa w turnieju do dnia 21.05.2018r. na adres: ekonomikrybnik@wp.pl karta zgłoszenia (zał.1)
 5. Uczestnicy turnieju powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Zawody sportowe rozgrywane są w hali sportowej, dlatego uczestnicy muszą posiadać obuwie i stój sportowy. Zespół bez obuwia zmiennego nie zostanie dopuszczony do turnieju.
 7. Uczestnicy konkursu gastronomicznego muszą posiadać biały T-shirt oraz nakrycie głowy (chusta, czapka).
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w hali sportowej, w auli i w klasopracowniach, w których odbywają się konkurencje.
 9. Suma wszystkich punktów z poszczególnych konkursów oraz konkurencji sportowych wyłoni zwycięzcę.
 10. W przypadku jednakowej ilości punktów, o kolejności miejsc decyduje ilość zwycięstw we wszystkich konkurencjach.

PRZEBIEG TURNIEJU

Przebieg VIII Turnieju z ZEUSEM Gimnazjada 2018

25 maj 2018r.

 • 9:00 – rozpoczęcie Turnieju w auli ZSE_U;
 • 9:30 – 12:00 – konkursy odbywające się w salach 204A, 205A, 207A, 3D, 8D, 10D, w sektorach hali sportowej ZSE-U;
 • ok. 12:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród w auli ZSE-U.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Gimnazja zainteresowane uczestnictwem w Turnieju z Zeusem „Gimnazjada 2018” prosimy o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku: ekonomikrybnik@wp.pl do 21 maja 2018r.

Karta zgłoszenia