W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole będzie realizowany kolejny projekt Unii Europejskiej “Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy” numer 2018-1-PL01-KA102-048102 ze środków PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

W projekcie tym weźmie udział 55 uczniów (z klas o profilu technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych), którzy będą mieli możliwość odbycia praktyk w Irlandii, Hiszpanii i we Włoszech. Działania projektowe potrwają 20 miesięcy.

Regulamin rekrutacji

“Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy” ze środków PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie
i szkolenie zawodowe.

Tutaj możesz pobrać REGULAMIN REKRUTACJI

Lista zakwalifikowanych osób

Technik hotelarstwa

1 Cichecka Patrycja                                       3TA
2 Figura Karolina                                           3TTG
3 Osumek Kamila                                             3TA
4 Książko Nicola                                           3TA
5 Niewrzoł Paulina                                         3TA
6 Sierny Wiktoria                                           3TTG
7 Gaszka Wiktoria                                       3TTG
8 Nawrot Julia                                               3TTG
9 Zawioła Gabriel                                           3TA
10 Buchalik Sonia                                           3TA
11 Surmacz Jagoda                                           3TA
12 Wagner Karolina                                           3TA
13 Dziuba Anna                                               3TTG
14 Menżyk Natalia                                         3TTG
15 Wieczorek Anna                       Rezerwa – 3TA
16 Kirszniak Julia                           Rezerwa – 3TA
17 Piontek Karolina                         Rezerwa – 3TA

Technik żywienia i usług gastronomicznych

1 Giermasińska Alicja                           3TG
2 Baluch Dominika                                 3TG
3 Jendryszczyk Alicja                               3TG
4 Wolny Sandra                                       3TG
5 Ganiek Beniamin                                   3TZ
6 Kuchnio Karolina                               3TTG
7 Winiarska Natalia                                   3TG
8 Golubińska Zuzanna                           3TZ
9 Łata Patrycja                                         3TZ
10 Hoszek Natalia                                     3TG
11 Łukasik Nikola                                     3TG
12 Cimek Julia                                           3TZ
13 Malinowski Eligiusz                               3TZ
14 Iwaniuk Emilia                                       3TG
15 Hanisz Natalia                   Rezerwa     3TG
16 Błaszczyk Marta                 Rezerwa   3TG
17 Zielawski Jakub                   Rezerwa     3TZ

Technik ekonomista – aktualizacja listy

1 Badura Agnieszka                                               3TB
2 Chłodek Laura                                                   3TB
3 Gronert Wiktoria                                                 3TB
4 Lepiorz Wiktoria                                                   3TB
5 Bombik Dżesika                                                   3TB
6 Derdak Aleksandra                                             3TB
7 Fojcik Roksana                                                   3TB
8 Nieużyta Krystian                                               3TB
9 Mrozek Zuzanna                         Rezerwa         3TCL
10 Pawliczek Justyna                       Rezerwa       3TCL

Technik logistyk

1 Brodawka Patrycja                                     3TL
2 Radzikowska Kamilla                               3TL
3 Baran Natalia                                           3TL
4 Wala Karolina                                           3TL
5 Paleczny Roksana                                     3TL
6 Kąkol Anna                                             3TCL
7 Pukrowiec Emilia                                     3TL
8 Bogacka Nadia                                         3TL
9 Marzec Jakub                           Rezerwa   3TL
10 Maruszewski Piotr                   Rezerwa   3TL

Technik organizacji reklamy   – aktualizacja listy

 

1 Rozmiarek Martyna                                             3TR
2 Skoczylas Mateusz                                           3TR
3 Klinder Wiktoria                                                   3TR
4 Siedlaczek Bettina                                             3TR
5 Zdrzałka Aleksandra                                           3TR
6 Kciuk Alicja                                                         3TR
7 Stajer Julia                                                       3TR
8 Mikołajczyk Kamil                                               3TR
9 Wojaczek Patrycja                             Rezerwa – 3TR

Technik handlowiec

1 Szlauer Marcin                                       3THR
2 Czech Anna                                           3THR
3 Mańka Julia                                             3THR

Wizyty przygotowawcze

W ramach realizacji projektu „Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy” odbyły się wizyty przygotowawcze. Celem było poznanie partnerów projektu: włoską firmę A ROCCA –A Project Consult oraz hiszpańską firmę Esmovia. Jednak najważniejszym celem tych wizyt było poznanie miejsc realizacji praktyk zawodowych oraz miejsc zakwaterowania uczestników. Pierwsza wizyta odbyła się w dniach 01- 03.12.2018 w miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto na Sycili. Natomiast druga wizyta odbyła się w dniach 16-18.12.2018 w Walencji.

W ramach realizacji projektu „Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy” odbyła się wizyta przygotowawcza. Celem było poznanie kolejnego partnera projektu: irlandzką  firmę Your International Training. Jednak najważniejszym celem tych wizyt było poznanie miejsca realizacji praktyk zawodowych oraz miejsc zakwaterowania uczestników. Wizyta odbyła się w dniach 02.02-05.02.2019 w miejscowości Youghal.

 

7 lutego 2019 r. uczniowie wyjeżdżający na praktyki zawodowe do Irlandii z klas kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik handlowiec wzięli udział w spotkaniu dotyczącym kultury Irlandii, zasad odbywania praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach irlandzkich. W trakcie spotkania zostały przedstawiona zasady funkcjonowania w rodzinach goszczących. Spotkanie zostało poprowadzone przez panią Patrycję Pilarek – dyrektora firmy Your International Training. Z firmą YIT współpracujemy w ramach realizacji praktyk zawodowych. W ramach projektu „Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy”

W ramach realizacji projektu „Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy” dnia 02.03.2019 wyjechały dwie pierwsze grupy do miejscowości Youghal w Irlandii. Wyjazd ma na celu realizację praktyki zawodowej. Pierwsza grupa to technik ekonomista pod opieką pani Ewy Kufel. Uczniowie ci będą realizować praktykę przez dwa tygodnie. Natomiast kolejna grupa to technik logistyk, technik handlowiec i technik organizacji reklamy pod opieką Joanny Liszka i Wojciecha Wilkonia. Uczniowie z tych klas będą realizować praktykę przez jeden miesiąc.