Tytuł projektu: „Być hotelarzem w Saragossie i nie tylko”. Praktyki zawodowe.

Termin realizacji: 1.11.2009 – 31.08.2010

Koordynator projektu: Grażyna Kula – Kobiałko
Partner projektu: Szkoła hotelarska „TOPI” Hiszpania, Saragossa.

 

Głównym celem projektu było doskonalenie umiejętności zawodowych podczas  realizację praktyk zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa, kucharz, kelner.
Bezpośrednimi grupami docelowymi projektu byli uczniowie klas drugich, trzecich technikum
o profilu hotelarskim i gastronomicznym ( 36 osób ).

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie.”