Tytuł projektu: „Człowiek w rozwoju zrównoważonym”.

Termin realizacji: 1.01.2013 – 30.06.2013

Koordynator projektu:  Joanna Liszka

Partner projektu: Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace.

 

Głównym celem projektu było przybliżenie uczestnikom idei rozwoju zrównoważonego poprzez realizację działań o tematyce ekologicznej, sportowej, turystycznej, zdrowotnej oraz promowanie aktywnego stylu życia.
Bezpośrednimi grupami docelowymi projektu byli uczniowie klas drugich technikum o profilu ekonomicznym ( 30 osób PL + 30 osób CZ).

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”