Podsumowanie projektu: ”Doświadczenie zawodowe bez granic” miało miejsce 26 października 2015 roku w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Na uroczystość zostali zaproszeni goście tj. z-ca naczelnika Wydziału Edukacji – pani Zofia Czempiel, Przewodniczący Rady Miasta – pan Andrzej Wojaczek, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku – pani dr Urszula Warczok, wice-dyrektorzy, opiekunowie biorący udział w projekcie oraz wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia. Podczas uroczystości młodzież biorąca udział w projekcie zaprezentowała swoje miejsca praktyk wraz z podsumowaniem odbytego stażu. Obie grupy tj. grupa ekonomistów oraz grupa gastronomów, otrzymały dokumenty potwierdzające odbycie praktyk zagranicznych w formie międzynarodowego certyfikatu – Europass Mobility. Na zakończenie spotkania uczestnicy projektu zaprosili wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości na poczęstunek kuchni szwedzkiej, który został przygotowany przez grupę dziewcząt biorących udział w projekcie.