Tytuł projektu: „Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów”.

Termin realizacji: 29.08.2011 – 28.02.2012

Koordynator projektu: Grażyna Kula – Kobiałko
Partner projektu: Szkoła hotelarska „TOPI” Hiszpania, Saragossa.  Liceum Hotelarskie Francja, Mazamet.

 

Głównym celem projektu było doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez  realizację praktyk zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych.
Bezpośrednimi grupami docelowymi projektu byli uczniowie klas drugich, trzecich technikum
o profilu hotelarskim i gastronomicznym ( 34 osoby ).

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie.”