Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Giermak Patrycja 3 TR
2. Sopicka Alicja 3 TR
3. Mikołajczyk Kamil 2 TR
4. Smołka Natalia 2 TR
5. Stajer Julia 2 TR
6. Wojaczek Patrycja 2 TR

Lista osób zamieszczonych na liście rezerwowej

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Bednarek Konrad 2 TR
2. Zdrzałka Aleksandra 2 TR