„Mam zawód – mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Celem projektu realizowanego w okresie styczeń 2012 – sierpień 2013 jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa w partnerstwie z gminami i powiatami województwa śląskiego skierowany jest do uczniów szkół zawodowych.

Projekt zakłada m.in. organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, podnoszącego świadomość i umiejętność planowania ścieżki kariery i poruszania się na rynku pracy, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach, zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne każdej ze szkół oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.