Tytuł projektu:  „Mam zawód – mam pracę w regionie”

Termin realizacji: 1.01.2012 – 28.02.2015

Koordynator projektu: Katarzyna Korba / ZSEU Joanna Liszka

Realizator: Urząd Miasta Rybnika z rybnickimi technikami

Głównym celem projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.

Bezpośrednimi grupami docelowymi z ZSEU byli uczniowie: techniku, kucharz 8 osób, kelner 5 osób, technik handlowiec 12 osób, technik ekonomista 32 osoby, technik hotelarstwa 27 osób, technik logistyk 3 osoby.

Projekt systemowy zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.