Kurs baristyczny

Kurs obsługi kas fiskalnych 5 gr./2013

Kurs prawa jazdy gr. 33PJ/2013 i 34PJ/2013

Kurs prawa jazdy gr. 31PJ/2013 i 32PJ/2013

Kurs prawa jazdy gr. 29PJ/2013 i 30PJ/2013