Rusza rekrutacja do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” .

Termin rekrutacji: 3.09.2012 – 5.10.2012 r.

Tutaj można pobrać dokumenty związane z rekrutacją do projektu:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 3 – Ankieta rekrutacyjna

Wypełnione dokumenty należy złożyć w trzech egzemplarzach u pani Joanny Liszki (sala 102 D).

Informację nt. naboru i niezbędnych dokumentów można znaleźć tutaj:

http://www.edukacja.rybnik.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=822&Itemid=195