Tytuł projektu:  „Young Entrepreneurs – Step by Step” (Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku)

Termin realizacji: 1.08.2012 – 31.07.2014

Koordynator projektu: Anna Bartoniek-Lewandowska

Partner projektu: Chorwacja, Finlandia, Rumunia, Turcja

Głównym celem projektu było stworzenie wirtualnej mini firmy oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami poszczególnych krajów.

Bezpośrednimi grupami docelowymi projektu byli uczniowie klas technik hotelarstwa 10 osób, technik logistyk 10 osób, technik ekonomista 10 osób, technik usług gastronomicznych 5 osób.

Projekt  współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej „Uczenie się  przez całe życie” Partnerskie Projekty Szkół.