Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku z początkiem września przystąpił do realizacji projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Szkół.

Tytuł projektu: “Young Entrepreneurs-Step By Step”

W projekcie uczestniczą szkoły z następujących krajów: Polska (ZSE-U) Chorwacja, Finlandia, Rumunia i Turcja. Koordynatorem projektu jest szkoła z Karlovaca (Chorwacja). Celem końcowym projektu jest stworzenie przez uczniów uczestniczących szkół wirtualnej mini firmy. Podczas trwania projektu uczniowie będą pracowali nad stworzeniem takiej firmy, a w trakcie spotkań wyjazdowych do krajów partnerskich będą wymieniali swoje doświadczenia jak również pokazywali dotychczas wytworzone produkty. Projekt trwa 2 lata do 2014 roku.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.