Laying European Table

1 września 2015 roku ruszył nowy projekt w ramach programu Erasmus Plus w sektorze Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne.

Tytuł projektu: “Laying European Table”.

W projekcie uczestniczą szkoły z Polski (ZSE-U), Turcji, Łotwy, Portugalii i Włoch. Koordynatorem jest szkoła z Samsunu (Turcja). Projekt będzie trwał 2 lata (do 2017 roku)i jego końcowym produktem będzie wirtualne przedsiębiorstwo gastronomiczne (restauracja, bistro). W czasie spotkań w krajach partnerskich uczniowie będą wymieniali doświadczenia i pokazywali dotychczas wytworzone produkty.

Ten projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Regulamin uczestnictwa w projekcie