Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku z początkiem września przystąpił do realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci akcja Partnerstwo.

Tytuł projektu: „Przedsiębiorczość – obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy”

Uczestnicy projektu :

  • Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych Rybnik – Polska
  • Escola Profissional de Aveiro – Portugalia
  • Institutio De Ensenanza Secundaria La Senia – Hiszpania
  • Ballymena Business Centre – Wielka Brytania
  • Tallinn Polytechnic School – Estonia (lista rezerwowa)

Głównym tematem projektu jest studencka przedsiębiorczość/firmy studenckie.

Uczestnicy będą wymieniać się swoimi doświadczeniami w następujących trzech kluczowych obszarach:

Work Package 1: Przedsiębiorczy obywatele (zatrudnienie, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie itp.)

Work Package 2: Przedsiębiorczy pracownicy (praca zespołowa, ciągłe doskonalenie, projekty badawczo-rozwojowe itd.)

Work Package 3: Nowe przedsięwzięcia biznesowe (generowanie pomysłów, planowanie, pre-inkubacja, rozwój produktów, rozpoczęcie działalności gospodarczej, konkurencja na rynku)

Personel oraz studenci ze strony każdego partnera będą uczestniczyć w wizytach w celu wymiany doświadczeń/nauki w jaki sposób organizacja goszcząca zapewnia program nauczania przedsiębiorczości dla określonej grupy.

Projekt trwał będzie do 2014 roku

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

Rekrutacja