Tytuł projektu:  „Przedsiębiorczość – obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy”

Termin realizacji: 1.09.2012 – 31.08.2014

Koordynator projektu: Wojciech Wilkoń

Partner projektu: Portugalia  Escola Profissional de Aveiro, Hiszpania  Institutio De Ensenanza Secundaria La Senia, Wielka Brytania Ballymena Business Centre, Notrhern Regional College.

Głównym celem projektu była  wymiana doświadczeń między uczestnikami poszczególnych krajów w obszarze studenckiej przedsiębiorczości, tworzenia firm studenckich.

Projekt  współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej „Uczenie się  przez całe życie” Leonardo da Vinci Partnerstwo.