Projekt „Twoje doświadczenie – Twoja przyszłość” – „Your experience – Your future” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer projektu POWERVET-2015-1-PL1-KA102-015652

Projekt „Twoje doświadczenie – twoja przyszłość” – „Your experience – your future” obejmuje 39 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku uczących się w klasach o profilach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa oraz technik logistyk.

W ramach projektu uczniowie, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, będą odbywać miesięczną praktykę zdobywając nowe umiejętności oraz doskonaląc się w swoich zawodach w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Hiszpanii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Grupa uczniów biorąca udział w projekcie będzie miała okazję zdobywać wiedzę oraz doświadczenie od wykwalifikowanych specjalistów w swoich branżach, a także będzie doskonalić język obcy niezbędny we współpracy międzynarodowej.

Miejscem praktyk będą:

  • Salamanka w Hiszpanii, gdzie wyjedzie 7 uczniów klasy 3TA pod opieką jednego nauczyciela;
  • Lipsk w Niemczech, dokąd wyjedzie grupa złożona z 5 uczniów klasy 3TH i 5 uczniów klasy 3TL pod opieką jednego nauczyciela;
  • Plymouth w Wielkiej Brytanii, gdzie wyjedzie 4 uczniów klasy 3TA, 10 uczniów klas 3TB/3TC, 5 uczniów klasy 3TH oraz 5 uczniów klasy 3TL z dwójką opiekunów.

Wszystkie grupy wyjadą z Polski 24 kwietnia, a powrócą 20 maja 2016.

Głównym celem projektu jest umożliwienie zdobycia nowych doświadczeń przez naszych uczniów, dzięki którym staną się bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców na lokalnym rynku pracy. Kolejnymi celami są polepszenie znajomości języka danego kraju, zwiększenie poczucia własnej wartości, a także poznanie kultury i mentalności państw, w których odbywać się będą praktyki.

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.